Wyposażenie i umundurowanie strażaka
Profesjonalna ochrona za najwyższą jakość i najniższą cenę
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Produkowane przez nas rękawice bojowe FIRE-MAX, kominiarki oraz bielizna niepalna przeznaczona dla straży pożarnej posiadają certyfikaty zgodności norm PN-EN 659, PN-EN 13911 i są produktami wysokiej jakości.

Informujemy, iż jesteśmy jedynym w Polsce generalnym przedstawicielem i dystrybutorem niemieckiej firmy Herkules, która jest producentem butów strażackich specjalnych posiadających certyfikat zgodności normy PN-EN 15090 oraz aktualne Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.


Copyright ©2015 Kewa-eco